Råttor skrattar av kittling – men bara om de är på humör

1:39 min

Forskare på Humboldt-universitetet i Berlin har kunnat se vilka hjärnceller som reagerar på kittling, och att det spelar roll i vilket känslomässigt tillstånd som råttorna befinner sig i när de blir kittlade.

Den nya studien visar att råttorna "skrattar" av kittlingarna när de befinner sig i sin bur. Men när de i stället placeras på ett högt podium, är de inte lika roade och skrattar inte.

Studien visar att den oroväckande miljön gör att råttorna inte längre är på humör för kittlingar, vilket de flesta människor säkert kan relatera till.

– Undersökningar av hur känslomässiga tillstånd hos människor fungerar är ett av hjärnforskningens viktigaste område, men där vi har allra sämst djurmodeller, säger Henrik Jörntell, docent i neurofysiologi vid Lunds universitet.

Tidigare har forskningen utgått från att den här delen av hjärnan ganska passivt tar emot information, i det här fallet kittlingarna, och paketerar om den för att skicka den till ett högre område i storhjärnbarken. Där sker sedan en mer komplicerad informationsutvärdering. 

Men den nya studien går emot detta och menar i stället att informationen redan vid den första kontakten med hjärnan påverkas av råttans humör. 

 – Man går i studien från bilden av att det finns passiva mottagarregioner i hjärnan och understryker i stället hur stor påverkan våra egna förväntningar får på hur information kommer tolkas, menar Henrik Jörntell.

Referens: S. Ishiyama och M. Brecht, Neural Correkates of Ticklishness in the Rat Somatosensory Cortex, Science, DOI:10.1126/science.aah5114