Lammuppfödare kommenterar Länsstyrelsens vargenkät

0:42 min

Ett steg i rätt riktning. Så säger lammuppfödaren Gudrun Haglund Eriksson i Närkesberg om Länsstyrelsens attitydenkäter om varg.

Länsstyrelsen har frågat jägare, får- och getägare och folk som bor i vargrevir vad de tycker om vargen och hur Länsstyrelsen hanterar vargfrågan.

En del av det som framkommit är att de flesta får- och getägarna i länet inte minskat antalet djur de senaste fem åren.

Gudrun Haglund Eriksson säger att det visserligen stämmer, men att antalet lamm har minskat.

– Lammproduktionen går ner i rovdjursområdena, och där ser jag ett stort orosmoln. Vi skulle behöva se en ökning i stället när vi har så stark efterfrågan på lammkött, säger hon.

Rovdjurshandläggare Caroline Lundmark på Länsstyrelsen i Örebro säger att var femte får- och getägare haft rovdjursangrepp, men att det i de flesta fall handlar om lodjur.

Hon säger också att många struntar i att anmäla angreppen eftersom de tror att det är krångligt. Det är något som Länsstyrelsen ska ta tag i.

Lammuppfödaren Gudrun Haglund Eriksson, som är ordförande för Örebro läns fåravelsförening, tycker att det behövs mer hjälp med besiktning och ersättning för skadade djur vid rovdjursangrepp, och hjälp med rovdjursstängslen, som är dyra för djurägarna.

– De är mycket kostsamma både vid uppsättning och i underhåll.

Länsstyrelsen i Örebro län skickade ut de tre enkäterna i somras för att få veta hur de som kommer i kontakt med varg och andra rovdjur uppfattar situationen och det arbete som Länsstyrelsen lägger ner. 

Majoriteten av jägarna uppgav att de har ändrat sitt användande av jakthund de senaste fem åren, främst på grund av att det finns rovdjur i skogarna. 

Enkäterna visar också att de som bor i vargjaktsområdet vill ha fortsatt licensjakt på varg.