Stöd behövs för gravida missbrukare

Unga missbrukande kvinnor behöver kontinuerlig hjälp när de blivit gravida. Det slår barnmorskan Eva Robertsson fast i en nyskriven rapport, där hon studerat modellen man arbetar med på Lundens LVU- och LVM-hem i Lund.

På Lunden finns sedan tio år tillbaka alltid barnmorskor tillgängliga för de omhändertagna flickorna som behöver all hjälp de kan få.

− Du är väldigt skör i den perioden, men samtidigt är det en utveckling. Är du i ett missbruk så är det ditt missbruk som fångar dig, men när du blir gravid så ser du en väg ut, säger Eva Robertsson.

Graviditeten blir en möjlighet att komma in i ett normalt liv, och barnet blir på sätt och vis en livlina. Men det väcker också mycket känslor och de unga kvinnorna behöver mycket stöd under den här perioden.

Genom att som barnmorska alltid finnas till hands, inte bara under graviditeten utan även efter förlossningen – ibland så långt som två år efter det att barnet är fött – kan man ge de råd och det stöd som ingen annars kan ge. Genom samtal, mer regelbundna undersökningar och genom att kunna få svar på alla frågor som dyker upp kan de unga mammorna få det självförtroende och den styrka som behövs för att kunna ta sig ur ett drogberoende och starta ett nytt liv.

Modellen har fungerat så bra att man nu går vidare på andra håll inom kommunen. På kvinnokliniken i Lund finns nu en enhet som har skaffat sig specialistkompetens när det gäller utsatta och missbrukande kvinnor.  

− Det betyder också att andra barnmorskor vet vart de ska vända sig, säger Eva Robertsson.