Psykisk ohälsa ett hinder för integration

1:35 min

Var tredje nyanländ från Syrien lider av psykisk ohälsa på grund av traumatiska upplevelser. Det visar en ny forskningsstudie från Röda Korset.

Studien visar på ett stort behov av åtgärder mot psykisk ohälsa bland annat eftersom ohälsa kan vara ett hinder för en lyckad etablering i samhället.

Många av de här människorna har varit utsatt för tortyr och bombningar, lägg till att man har flytt och kanske suttit i ett flyktingläger i flera år. Det här är människor som bär på enorma svårigheter, säger Rolf Nilsson, ordförande i Röda Korsets samverkansråd i Gävle. 

Forskningsstudien bygger på svar från 1215 nyanlända från Syrien, och 173 asylsökande från Syrien, Eritrea och Somalia. Bland de nyanlända från Syrien berättar ungefär var tredje att de har blivit utsatta för tortyr, och nästa alla berättar att de har upplevt någon form av traumatisk händelse.

Vi kan inte integrera människor på ett bra sätt om man inte har fått den hjälp man behöver. Du kan aldrig lära dig ett nytt språk på ett bra sätt om du inte har fått hjälp med dina svårigheter och ditt trauma, säger Rolf Nilsson.

Studien visar att ökade resurser krävs för att kunna erbjuda de nyanlända mer stöd för att motverka psykisk ohälsa. 

Jag skulle önska att vi hade samma resurser i Gävleborg som man har i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå, Umeå och Luleå. Där finns det hjälp att få och jag kan inte se varför det ska vara skillnad här, säger Rolf Nilsson.