#åldersbedömningar

Handläggare ändrade ålder – utan medicinsk bedömning

2:05 min

En ensamkommande flicka i Kalmar fick för tre veckor sedan sin ålder ändrad från 17 till 18 år, utan att ha träffat handläggaren och utan att det gjordes någon medicinsk bedömning.

Ariana (som egentligen heter något annat) har bott på ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Kalmar i ett och ett halvt år. Hon fick sin ålder ändrad från 17 till 18 år för tre veckor sen.

– De sa att jag föddes 98. När jag frågade hur och varför sa de att de inte visste, berättar hon.

"Måste ha fullgott beslutsunderlag"

Det var en handläggare på Migrationsverket som ändrade åldern – utan att ha träffat Ariana, utan att någon medicinsk bedömning gjorts och utan några dokument som underlag. Hennes åldersuppskrivning fanns med i det Migrationsverkets beslut om hennes asylansökan.

Det har också förekommit att åldersuppskrivningar har gjorts innan själva beslutet om asylansökan tas, under själva handläggningstiden. Och detta är bland annat Justitieombudsmannen kritisk mot.

– Man kan inte göra på det här sättet att man ändrar det bara genom att ändra i sina registreringssystem och säger att nu är du vuxen plötsligt.

– För att fatta ett beslut med de konsekvenserna måste man se till att ha ett fullgott beslutsunderlag, säger Lina Forzelius som dock inte kan uttala sig om enskilda fall.

Konsekvenserna för Arianas del att hon inte längre har någon god man och att hennes skolsituation är osäker. Men det som påverkar henne mest och får henne att må riktigt dåligt är att hon mot sin vilja måste flytta från hvb-hemmet.

– Jag måste lämna allt här och gå någon annanstans.

Ska flyttas flera mil

Kalmar kommun väljer att flytta henne till ett asylboende flera mil bort redan på måndag.

– Vi gör alltid en individuell bedömning om det finns ett fortsatt vårdbehov när man blir uppskriven i ålder. Då ska vi skriva en tydlig motivering till Migrationsverket av vad den vården ska innefatta och under hur lång tid den ska bedrivas, säger Lisa Rosén, enhetschef på socialförvaltningen i Kalmar.

Men det här stämmer inte. Migrationsverket kräver ingen tydlig motivering. Det räcker att kommunen skriver helt kort att man anser att den unge ska bo kvar och då får kommunen dessutom kostnaden för hvb-boendet betald av Migrationsverket. Trots detta handlar verksamhetschef Johnny Lesseurs argument för flytten om resurser.

– Resurser ska användas på ett korrekt sätt, det kan finnas de som behöver platsen bättre.