Försvaret emot svenskt samarbete med Nordstream

Försvarsmakten vill inte att det ryska gasföretaget Gazprom ska få använda svenska hamnar för att lagra rör till den planerade gasledningen Nord Stream 2 som är tänkt att gå genom Östersjön.

Enligt uppgifter till Svenska Dagbladet anser Försvaret att det skulle kunna påverka rikets säkerhet.

Ett förslag från försvaret är att regeringen kompenserar region Gotland ekonomiskt för uteblivna intäkter, det kan handla om så mycket som 50 miljoner.

Utrikesminister Margot Wallström säger till tidningen att Försvarsmakten är en av parterna i målet, men att man också för en dialog med berörda kommuner och att alla parter måste få titta på ansökan.