Sala enda kommun i landet som fått saneringsbidrag för bostäder

2:00 min

Få kommuner har sökt Naturvårdsverkets nya bidrag till marksanering för att bygga bostäder. Sala är hittills den enda kommun i Sverige som fått bidraget.

Av totalt 300 miljoner kronor som finns för 2016 har bara drygt sex miljoner delats ut, till två olika projekt i Sala kommun.

– Vi hör att många kommuner sitter och jobbar med ansökningar, så vi tror att det kommer fler ansökningar nästa år, säger Jeanette Häggrot, projektledare på Naturvårdsverket.

Alla kommuner som behöver fler bostäder, med förorenad mark som hindrar byggande kan söka det nya bidraget, som gäller alla typer av bostäder och alla storlekar.

Naturvårdsverket har 300 miljoner kronor att dela ut både i år och nästa år. Sedan blir det 200 miljoner per år.

– Det är en väldigt bra möjlighet. Man kan sanera områden för att minska riskerna med gifterna. Nya bostäder behövs i nästan varje kommun i landet. Och man kan bevara parker och naturområden när man istället kan återanvända gamla industriområden. Det är jättebra, verkligen, säger Jeanette Häggrot.

Det tycker också Sala kommun som brottas med föroreningar efter den anrika silvergruvan. Sala är hittills enda kommun i hela Sverige som fått det nya saneringsbidraget för bostäder. De drygt sex miljonerna i bidrag har möjliggjort omkring 80 nya lägenheter och två LSS-boenden.

Men gruvan har lämnat spår på fler platser, och Sala behöver ännu fler bostäder så nu filar man på en tredje bidragsansökan.

– Vi har ett område i Hammarhagen, en bit utanför tätorten som vi kollar om vi kan söka bidrag för. Och då gäller det byggandet av tio småhus, säger Jenny Sivars, miljöingenjör i Sala.

Ni har fått blodad tand?

– Vi har ju en sådan föroreningssituation i Sala att vi behöver sanera när vi bygger bostäder. Vi ser det här som en stor möjlighet att kunna bygga bostäder i större utsträckning än vi gjort tidigare.