Källsortering utanför huset med fyrfackssystem

1:27 min

Källsortera i soptunnan. Det kan bli verklighet för flera kommuner i Umeåregionen som just nu ser över möjligheten att införa fyrfackssystemet.

Två 370 liters kärl med fyra fack för källsortering utanför huset, det är fyrfackssystemet. 
Bland kommuner i Umeågregionen är man just nu inne i ett idéstadie att införa systemet. Om idén skulle bli verklighet är det ett mer rättvist system vi får se i framtiden berättar Vännäs kommuns renhållningschef Inger Olofsson.

– Utifrån de plockanalyser som vi sett och gjort så ser vi att det är väldigt mycket, upp till 35-36 procent, producentansvarigtmaterial i form av tidningar och förpackningar som läggs i det brännbara avfallet och som idag går till Umeå Energi för förbränning, säger hon.  

I Lund var man först med fyrfackssystemet och redan år 2000 infördes det. Det var också här som idén om ett fyrfackssystem kläcktes och det är uppskattat för de som bor i kommunen berättar driftchef Anna Wilhelmsson Göthe på Lunds renhållningsverk.

– Man har varit väldigt nöjd med det här och gjort ett väldigt bra resultat och sorterat väldigt mycket. Vi har höga mängder sorterat material och sopmängderna har minskat, säger hon.