Bakterien som kan skydda din hud

De följer oss vart vi går - våra hudbakterier. Och nu visar forskning att en av de vanligaste hudbakterierna utsöndrar ett protein som är ett lika effektivt skydd mot oxidativ stress som de kända antioxidanterna C- och E-vitamin.

Bakterien producerar stora mängder av det här proteinet eftersom den själv behöver skydda sig mot syre.

Oxidativ stress anses bidra till olika typer av hudsjukdomar, som psoriasis, böjveckseksem och hudcancer.

Rolf Lood, forskare inom experimentell infektionsmedicin vid Lunds universitet är en av forskarna som nu ska nu undersöka om det kan finnas ett samband mellan dessa hudsjukdomar och den här bakterien:

– Man har sett hos patienter med psoriasis till exempel, som också har en grund i oxidativ skada, att de har en mycket lägre andel av den här bakterien, Propionibacterium acnes, på huden. Framför allt där de är påverkade av sjukdomen.

I kommande studier vill man nu ta reda på om det är så att personer som har mindre av den här bakterien i större utsträckning riskerar att utveckla psoriasis, böjveckseksem eller hudcancer.

– Det finns indicier på att det finns ett samband, och vår studie stödjer ju den slutsatsen, och det är därför vi vill gå vidare och undersöka om vi kan förhindra uppkomst av sjukdom.

Referens : R. Lood et al. A novel enzyme with antioxiadant capacities produced by the ubiquitous skin colonizer Propionibacterium acnes. 2016 Scientific Reports. DOI: 10.1038/srep36412)