Lövin om Trump: Vi ska alla vara oroade

3:50 min

EU får ännu viktigare roll i klimatarbetet i ljuset av USA-valet, säger Isabella Lövin.

Just nu pågår klimatmötet COP22 i Marrakech, Marocko. Målet är att ta fram ett regelverk för att världens länder ska nå de klimatmål som beslutades för ett år sedan i och med Parisavtalet.

Att USA:s president – från och med januari – heter Donald Trump förändrar klimatarbetet, enligt Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete.

– I ljuset av USA-valet är EU en nyckelaktör för att visa att det finns en politisk stark drivkraft att vi inte ska förstöra vår planet. Detta tillsammans med nu faktiskt Kina, Indien, Australien, Kanada, Latinamerika och Afrika. Vi får se hur det går med USA, säger Isabella Lövin i P1-morgon.

Donald Trump hotar ju med att spräcka FN:s internationella klimatavtal. Vad får det amerikanska valresultatet för roll för klimatarbetet?

– Det är för tidigt att säga. Men hittills har vi sett att det sänt en signal till amerikanska oljebolag så att deras aktier har stigit. Samtidigt finns en stark industri även i USA som vill se en omställning till ren energi, så jag hoppas att de ekonomiska intressena höjer sina röster så att USA inte ska hamna utanför denna positiva utveckling.

Donald Trump har sagt att det är bluff att människan orsakat jordens uppvärmning. Isabella Lövin säger att det pågått en valkampanj som präglats av faktaresistens.

– Vi har 99,99 procent av världens forskare som har en solid bas för att klimatförändringarna är orsakade av människan, och de kostnader som det kommer att innebära ifall vi inte åtgärdar klimatfrågan eller bromsar uppvärmningen kommer att bli oerhört mycket dyrare.

Hur oroad är du över att USA:s nästa president heter Donald Trump när det gäller klimatet?

– Vi ska alla vara oroade över de uttalanden som han gjort, och han har nu tillsatt en känd klimatskeptiker som ska se över USA:s naturvårdsverk under en övergångsfas. Det är väldigt väldigt negativt. Jag hör däremot väldigt stark beslutsamhet från EU-kretsen och från klimatmötet i Marrakech, som jag är på väg till, att länderna står fast att vi ska och måste ha en minskning utav utsläppen, säger Isabella Lövin (MP).

– Vill inte USA vara med på det tåget kommer de att bli en förlorare.

Även miljöminister Karolina Skog kommer att medverka under mötet i Marrakech.

Hon kommer bland annat delta i en paneldiskussion om stadsutveckling och hålla ett öppningsanförande vid OECD:s seminarium om städer, klimat och de globala målen för hållbarutveckling, enligt regeringen.