Avtalsrensning hos Lantmäteriet kan ge grannosämja

1:56 min

Gamla servitut och nyttjanderätter försvinner ur fastighetsregistret år 2019. Avtal som ska gälla kan då behöva förnyas.

– Servitut är rätt för en fastighet att nyttja någonting på en annan fastighet som vägar, vattenledningar eller brunnar, säger Olof Unger på Lantmäteriet.

År 2019 kommer lantmäteriet i Sverige att rensa bort runt en halv miljon servitut och nyttjanderätter ur fastighetsregistret enligt förnyelselagen från 2013.

Avtalsservitut och nyttjanderätter inskrivna före 1 juli 1968 tas då bort ur registret om de inte förnyas.

Men vad händer när ni tar bort de gamla servituten ur registret?

– Att inskrivningen tas bort ur Fastighetsregistret betyder inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men inskrivningen kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare, säger Olof Unger.

Hur då?

– Om inte den nya köparen vet att det finns ett servitut kan det i värsta fall leda till osämja med grannen.

Varför tar ni då bort dem?

– Fördelarna att rensa överväger nackdelarna i de fall där det kan bli problem anser vi. Vi kommer att få ett uppdaterat register som spar både tid och pengar.

Hur förnyar man sitt servitut?

– Man går bara in på Lantmäteriets hemsida.

Servitut som beslutats i en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och behöver därför inte förnyas.

Än så länge är det bara 2% av de gamla avtalen som har förnyats och man har fram till utgången av 2018 på sig.