Stora förhoppningar på Trump i Ryssland

1:24 min

Det finns stora förväntningar i Ryssland på den nyvalde amerikanske presidenten Donald Trump. Förhoppningen är att Trumps löften om hävda sanktioner och en bättre relation mellan länderna ska ge en ny injektion i den ryska ekonomin.

Trots utgången i det amerikanska presidentvalet tonar den ryske presidenten ned förväntningarna något genom att varna för att budgetunderskottet kommer bli större än tidigare prognos.

Enligt Vladimir Putin är det ingen katastrof om underskottet ligger mellan 3,8 och 3,9 procent av BNP, även om målet är 3,7 procent. Det sa Putin i helgen.

Trumps vinst märktes i uppgång på ryska börserna, om än blygsamma. Allt handlar om förväntan på att de amerikanska sanktionerna ska hävas.

Sanktionerna har gjort det svårt för ryska ekonomins viktigaste branscher olja och gas att investera och utvecklas.

Amerikanska bolag, som deltagit i prospektering av nya fält, har helt lämnat Ryssland. Många andra utländska företag har också lämnat eller stängt ned inom en rad områden.

Biltillverkaren Ford har helt stoppat tillverkningen vid sin fabrik i Leningrads län fram till årsskiftet.

Kraftigt minskad bilförsäljning är också i Ryssland ett tecken på ekonomins nedgång. Försäljningen av nya bilar har gått ned med över tio procent i Ryssland under 2016.

Rysk bilindustri har under året fått många miljarder i statligt stöd för att överleva.

Den ryska prognosen för de kommande fem åren visar minskade statsutgifter på alla områden, även när det gäller försvarsposten vars andel av BNP kommer att minskas mest procentuellt sett jämfört med andra utgifter.

Men inom alla områden ska kostnaderna minskas, det gäller utbildning, sociala kostnader och hälsovård.

Prognoserna bygger på minskade intäkter från olja och gas. Privatisering och något högre beskattning ska öka intäkterna i statsbudgeten, men är inte tillräckligt för att undvika nedskärningarna.