Mindre bilkaos med plogade cykelbanor

1:19 min

Prioriteras plogning av cykelbanorna före bilvägarna så minskar problemen i biltrafiken. Det menar Cykelfrämjandet.

– Om alla kommuner skulle prioritera plogning av gång- och cykelvägar så skulle det gynna alla. Även bilförarna, säger Lars Strömgren ordförande i Cykelfrämjandet.

Allt fler väljer att ta cykeln och det även på vintern. Men hur kommunerna sköter snöröjning och halkbekämpning av cykelbanorna varierar.

Enligt Cykelfrämjandet så uppger sex av tio kommuner i Sverige att de inte plogar gång- och cykelbanor innan man tar hand om bilvägar - utan båda delarna sköts parallellt.

Lars Strömgren menar att när inte cykelvägarna är iordninggjorda så tar folk bilen istället - och det är då problem uppstår.

– Det är när alla sätter sig i bilen som det blir extra mycket kaos, säger Lars Strömgren.

Vad gäller de Skaraborgska kommunerna så snöröjs gång- och cykelbanorna före bilvägarna i 8 av Skaraborgs 15 kommuner. Alltså fler än genomsnittet i landet.

Om man då trots vinterväglag vill ge sig ut på cykeln är det viktigaste att kontrollera sin utrustning tycker Lars Strömgren.

– Se till att kedjan är ordentligt oljad. Det är också skönt med dubbdäck. Att klä sig bra är också viktigt, lagerprincipen är en klassiker. Sen är givetvis belysning viktigt. Så man syns och kan se när man kommer på cykeln.