Alger driver in mot kusten

Det varma vädret gör att algtillväxten i Östersjön fortsätter att tillta.

Informationscentralen för egentliga Östersjön rapporterar under tisdagseftermiddagen om kraftiga ansamlingar av giftalger  mellan Ålands hav och sydöstra östersjön.

De senaste dagarnas ostliga vindar har gjort att algerna nu drivit in till kustbandet.

Marinbiolog Helena Höglander rekommenderar att man nu ska undvika bad på platser där vattenytan täcks av yttäckande alger, eller där vattnet är kraftigt grumlat av fina algpartiklar.

Särskilt viktigt är det att hålla småbarn från algblomningen då de lätt kan få i sig kallsupar med alger som kan göra dem sjuka.