DEBATT

Anette Novak svarar Funcke: Att ansöka om mediestöd är frivilligt

Nils Funcke kallar förslagen i Medieutredningen för "bondfångeri".
   Här svarar medieutredaren Anette Novak på Nils Funckes kritik.

Jag delar Nils Funckes inställning att medier ska stå oberoende från staten, det är därför Medieutredningen lägger förslag på att flytta besluten från politikerna till branschen. Det ska gå att ta emot ett mediestöd, utan att riskera otillbörlig styrning.

Det bör understrykas att det är en frivillig handling att ansöka om mediestöd. Liksom i all verksamhet där det förekommer skattemedel tar staten ett ansvar för hur dessa används. Våra gemensamma pengar ska självklart användas så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

Medieutredningen har format det nya mediestödet med sikte på kännbara förbättringar vad gäller medborgarnas tillgång till kvalitativ journalistik. Det nuvarande systemet innebär att skattemedlen styrs till medborgare på vissa orter – som har tillgång till två betalda papperstidningar. Samtidigt har stora grupper blivit helt utan journalistik. Inga digitala medier kan få driftsstöd. Trots att de flesta idag har digitala kanaler som sitt förstahandsval när det gäller nyheter. Det är varken rättvist eller rimligt.

Dagens system innebär att politiker nominerar och beslutar om stödet, i dubbel bemärkelse. Riksdagens ledamöter fattar beslut om systemets regelverk och riksdagspolitiker fattar som ledamöter i Presstödsnämnden också de enskilda detaljbesluten. Varken rimligt eller rättssäkert. Om regeringsmakten skulle innehas av mediefientliga politiker skulle den styrning Funcke så målande varnar för raskt kunna genomföras, helt i enlighet med regelverket.

Det är för att komma bort ifrån denna potentiellt farliga situation Medieutredningen format förslaget med en partssammansatt nämnd. Mer oberoende sålunda, inte mindre. Mediestödsnämnden är inledningsvis placerad i en myndighet, där har Funcke faktiskt rätt, men förslaget innebär också – om man fortsätter läsa - att nämnden flyttas över till ett civilrättsligt organ, när branschen skapat ett sådant.

Dagens system innebär att staten ställer upp vissa innehållsliga villkor för tv-sändningar och helt andra för textpubliceringar. I en tid då medieslagen konvergerar är det rimligt att dessa villkor harmonierar. Den alltmer digitaliserade mediemarknaden innebär att det är omöjligt att bibehålla enbart kvantitativa och automatiskt utfallande markörer för vad som ska få stöd. Betalt och välklickat är sällan synonymt med kvalitetsjournalistik. Det blir därför nödvändigt med fler bedömningar framöver. Bedömningar som bara kan göras av erfarna journalister och publicister.

Att vissa debattörer inte önskar något mediestöd överhuvudtaget är en ståndpunkt som självklart ska respekteras. Men innan man väljer att instämma i ofta alltför svart-vita beskrivningar av en komplex verklighet är det viktigt att beakta följande: 

  • Utan ett direkt statligt stöd kommer många titlar att gå under. Hur påverkar det mediefriheten och mediemångfalden?
  • Utan ett nytt, statligt stödsystem kommer de stödmottagande företagen inte att ha något stöd alls efter 2019 - då EU-kommissionens frist för det nuvarande presstödet går ut. Hur påverkar det mediefriheten och mediemångfalden?

Läs Nils Funckes inlägg: "Medieutredningen – ett lyckat bondfångeri"