Unik samling med foster i Lund blir kvar

1:38 min

En världsunik samling med foster av olika djurarter – och hundratals människofoster – ska bevaras. Nu planerar Lunds universitet att restaurera samlingen i Tornbladsinstitutet, där de förvarats i 80 år.

– Tornbladsfastigheten ska renoveras och vi vill också restaurera samlingen. Det här är unika saker som man kanske inte samlar på i dag, säger Bo Baldertorp som är prefekt på medicinska fakulteten vid Lunds universitet. 

Tornbladinstitutet i Lund grundades 1934 för att förvara en unik samling av foster som samlades in vid förra sekelskiftet. I källaren förvarades de i glasburkar eller ligger skivade i mikroskopiska snitt.

– Det är den största samlingen i världen över snittade foster som täcker djurriket från fiskar till människa, säger Bengt Källén, professor emeritus och institutets föreståndare.

Även om samlingen har tappat sitt vetenskapliga värde är dess kulturhistoriska värde stort.

Men Lunds universitet har länge tänkt göra sig av med samlingen och använda huset till annat. 

– Jag insåg inom loppet av en minut att detta var en unik samling. Det kastar man inte. Men den känslan har inte universitetet, det fanns en klar risk för att de skulle skicka den till destruktion, säger Thomas Söderqvist, professor emeritus vid Köpenhamns Universitet som har skrivit en rapport om Tornbladsamlingen.

Men eftersom Tornbladinstitutet är en donation, får man inte lägga ner det så länge det är verksamhet i huset. Och att Bengt Källén har jobbat kvar 22 år efter sin pension har hindrat alla försök till nedläggning.

Så nu har universitetet ändrat uppfattning. Nu pågår förhandlingar med entreprenörer, och formellt beslut om restaurering väntas komma till våren.

– Om jag har åstadkommit något i mitt långa liv, är det att jag kunde hålla stånd. Tills tiden var mogen för ett troligt bevarande av samlingen och ett fortsatt liv för institutionen, säger Bengt Källén.