#Skoldusch

Många hoppar över duschen efter gympan

2:00 min

Fler än en var tredje elev i högstadiet duschar aldrig eller sällan efter skolidrotten. Det visar en kartläggning som Sveriges Radio har gjort.

Det är 3 266 elever i hela landet som har svarat på enkäten om hur de gör med duschandet efter idrotten i skolan. De allra flesta svarar att de brukar duscha, men 35 procent svarar att de sällan eller aldrig duschar.

– Vi duschar oftast inte för att vi tycker att det luktar väldigt illa i duscharna, säger Emma Foureaux.

De är bara sex stycken i klassen men ingen av tjejerna duschar.

Det är blött och luktar, det är faktiskt äckligt.

Enligt undersökningen är det fler killar än tjejer som duschar, men det är långt ifrån alla killar som duschar.

– Det kan finnas två eller en i klassen som duschar, säger William Hammargren på Hålabäcksskolan i Kungsbacka som inte heller duschar efter idrotten. 

Orsakerna till att man låter bli handlar enligt undersökningen främst om att man inte blir svettig, att man inte hinner, att det är smutsigt eller att man inte vill visa sig naken. Det bekräftas av eleverna på skolan. 

– Man vill inte gå ut helt naken. Det finns elever som duschar och tar sina kläder och går in på toan och klär på sig, säger Fatima Atwi. 

Tjejerna berättar att idrottslärarna brukar prata om att det är en del av idrotten att duscha och att det är bra att göra det, men det hjälper inte. 

Vad skulle få dig att duscha? 

– Om de fixade det så att det inte luktar lika illa, säger Emma Foureaux. 

William Hammargren sitter i elevrådet och säger att de driver frågan. 

– Vi vill ha nya fält som är över i duschen som täcker, så att man inte ser sig själv i duschen.