Klart för fördjupat försvarssamarbete inom EU

1:24 min

EU:s försvarsministrar gav i dag klartecken till att arbeta vidare med ett fördjupat försvarssamarbete inom EU, bland annat handlar det att införa ett samordningskontor för internationella insatser.

Däremot är det inte klart hur djupgående samarbetet kan komma att bli eftersom inget är helt bestämt ännu.

– Vi har ställt oss bakom ett gemensamt dokument som handlar om hur ska arbeta vidare med vad vi kan kalla europeisk förmåga. Det kan handlar om att gå in i olika typer av krissituationer. Det kan handla om stöd till de militära missioner vi har i till exempel Afrika, hur planeringsfunktioner och stabsfunktioner kommer att se ut. Det kan också handla om hur vi hanterar cyberhot och hybridhot, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Medlemsländerna kommer nu alltså att fortsätta sitt planeringsarbete men inget är alltså helt klart hur samarbetet kommer att bli.

Försvarsministermötet här i Bryssel sker en knapp vecka efter att Donald Trump valts till ny, amerikansk president och som tillträder i slutet av januari nästa år.

Trump har gjort flera uttalanden som lett till en ökad säkerhetspolitisk oro på sina håll. Försvarsminister Peter Hultqvist tycker att Trump måste förklara sig, även till Sverige vad som gäller.

– Trump har i valrörelsen lyckats skapa en lång rad frågetecken kring amerikanska positioner, det handlar om synen på Nato, om synen på truppbidrag i olika sammanhang, om ekonomiska frågor, och om den transatlantiska länken. Det finns många som har frågor till den amerikanska administrationen, de har mycket att reda ut just nu, säger han.

När kommer Sverige ställa de här frågorna?

– När det finns en amerikansk administration att prata med, säger Peter Hulqvist (S).