840 miljoner till bredband

Regeringen har beslutat att fördela 840 miljoner kronor för utbyggnaden av IT-infrastrukturen i landet. Pengarna är en del av den bredbandssatsning som regeringen presenterade i fjol. Kommunerna kan bland annat använda stödet för att binda samman telenät mellan olika orter. De svenska kommunerna har cirka 2 miljarder kronor att dela för ändamålet på fram till 2004.