Balansgång för Sverige när EU diskuterar samarbete i försvarsindustrin

1:38 min

Hur omfattande samarbete när det gäller försvarsindustrin ska EU-länderna egentligen ha? Det är huvudfrågan när EU:s försvarsministrar träffas i Bryssel idag. Frankrike och Tyskland vill till exempel ha ett mer omfattande samarbete. Sverige tillhör dock de länder som är avvaktande och säger nej till allt för djupgående samarbete, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

– Utmaningen är att hitta den rätta balansen mellan respekten för den nationella nivån och europeiska ambitioner. Och då handlar det ju också om att man kommer överens om projekt som man är beredd att driva gemensamt, säger Peter Hultqvist.

Vad är Sveriges linje där?

Vi har i grunden en nationell syn på de här frågorna. Det bygger ju mycket på att vi har stridsflyget och ubåtarna som nationella säkerhetsintressen, och att vi till skillnad från många andra länder har en egen försvarsindustri.

– Vi är beredda att delta i ett sådant samarbete, men inte på ett sådant sätt att erodera vår egen kompetens och förmåga i Sverige, säger Peter Hultqvist.

Grundfrågan under mötet är alltså: Hur djupgående samarbete när det gäller försvarsmateriel kan man ha inom EU, utan att göra avkall på den nationella suveräniteten och helt enkelt avslöja för mycket om egna försvarshemligheter? 

Ett av samtalsämnen är annars det faktum att USA:s blivande president Donald Trump pratat med den ryske presidenten Vladimir Putin. Något som den svenske försvarsministern Peter Hultqvist förundras över.

– Det är klart att man alltid kan prata med varandra. Men Donald Trump har ju genom sitt eget agerande skapat många frågetecken kring sin syn på Ryssland. 

– Det gäller nu att USA förklarar att man står fast vid att annekteringen av Krim är ett brott mot internationell rätt och folkrätt. En hållningslöshet i förhållandet till Ryssland kommer inte gagna stabiliteten i vår del av Europa, säger försvarsminister Peter Hultqvist.