Eget bås populär skoldusch

1:53 min

För att skapa en tryggare miljö och få fler elever att duscha efter idrotten har det byggts duschbås i idrottshallen i Timrå, där elever från Arenaskolan och Timrå gymnasium har idrott.

Vad tror du krävs för att få elever att duscha? Berätta i kommenteringen eller diskutera under #skoldusch i sociala medier.

Sveriges Radio har frågat 3 200 högstadieelever runt om i landet om de duschar efter idrotten. Svaren visar att 60 procent av eleverna inte alltid duschar i skolan. Orsakerna är flera, som dåligt städade omklädningsrum och tidsbrist. Men eleverna vittnar också om att de känner en otrygghet och vill inte visa sig nakna med andra. För Hannah Hansen, som går i årskurs sju på Arenaskolan, innebär duschbåsen en trygghet.

Det känns mycket tryggare att duscha i ett bås.

– Det känns mycket tryggare att duscha i ett bås. Den här klassen är väldigt snäll och kollar inte konstigt om man ser annorlunda ut. Men jag tycker ändå att det kan kännas obehagligt så jag föredrar duschbås, säger hon.

Diskuterar skiljeväggar

På Arenaskolan i Timrå jobbas det aktivt för att få eleverna att duscha, bland annat genom att det finns duschbås i idrottshallen som går att låsa.

– Ungdomarna har frågat efter bås och då har man lyssnat på vad de har velat ha, säger Pia Thoresson, idrottslärare på skolan.

I duschutrymmena till varje omklädningsrum finns ett duschbås, men där ryms bara en eller två personer. De vanliga klassiska duscharna står i ett öppet rum, men det pågår diskussioner om hur man kan göra situationen tryggare för eleverna som duschar i de öppna utrymmena.

– Det finns de som tycker att det vore skönt med skiljeväggar mellan duscharna. Vi skulle kunna göra det så det blir lite mer privat, säger Pia Thoresson.