Så kan åldrande göra dig till en problemlösare

Åldrande kan även innebära en bättre förmåga att lösa kreativa problem, enligt ny forskning.

När du blir äldre kan du samtidigt märka att det blir svårare att fokusera på en viss uppgift, vilket beror på att den kognitiva kontrollen försämras med åldern. 

Men samtidigt som dessa växande distraktioner kan vara frustrerande, så kan det här i själva verket innebära vissa fördelar, enligt en översiktsstudie som nu publiceras i tidskriften Trends in Cognitive Sciences.

Forskarteamet utgår från beteendestudier hos personer som är över 50 år, och slutsatsen är att det faktiskt kan vara lättare att lösa problem och lära nya saker för en person som är lite lättdistraherad.

Det handlar främst om problem som kräver ett kreativt tänkande och förmågan att använda information som tidigare kanske inte var relevant. Enligt forskarna kan det här även betyda att äldre personer har större möjligheter att upptäcka mönster i omvärlden.

– I vissa uppgifter är det en fördel att ha en lägre kognitivt fokus för man tar till sig information som finns i omgivningen som man kan använda tidigare, säger Peter Juslin, professor i psykologi vid Uppsala universitet.

Här har de ju tittat på äldre människor, men det finns ju även yngre människor som har svårt att fokusera sig, kan de här resultaten även gälla dem?

– Det kan hända att människor som är kreativa också är lite lättdistraherade och lätt upptäcker saker i sin omgivning som de kan använda på ett konstruktivt sätt. Så att ha en extremt hög kognitiv kontroll behöver ju inte alltid vara en fördel.

 

Referens: T. Amer et al. Cognitive Control as a Double-Edge Sword. 2016. Trends in Cognitive Sciences. DOI: org/10.1016/j.tics.2016.10.002