#åldersbedömningar

Rapport: Osäkert att bedöma ålder med nya metoden

1:13 min

Det finns en osäkerhet kring åldersbedömningar enligt det nya systemet som ska börja användas nästa år. Det skriver Rättsmedicinalverket i en rapport som lämnats till regeringen i dag.

Det var i somras som Rättsmedicinalverket fick i uppdrag av regeringen att titta på hur åldersbedömningar ska kunna bli bättre och mer rättssäkra. I dag landade en rapport från myndigheten hos regeringen och den visar att det är svårt med åldersbedömningar.

Det finns inga exakta metoder för att fastställa någons exakta ålder.

Det var efter kritik mot de metoder som används för att bedöma åldern på till exempel asylsökande unga som den nya utredningen tillsattes. Det tidigare systemet är i princip skrotat i väntan på det nya som ska börja användas någon gång under första kvartalet 2017.

Det har varit känt en tid att den nya medicinska metoden vid åldersbedömningar ska bestå av magnetröntgen av knäleden och undersökning av visdomständerna på den som ska bedömas. Resultatet från undersökningar ska bedömas av två oberoende personer.

– Man tittar efter om tänderna och knäleden har uppnått ett slutstadium i sin utveckling, säger Ann Lemne, som är projektledare vid Rättsmedicinalverket.

Beroende på hur det ser ut kommer vi att kunna uttala oss med olika grader av sannolikhet för att personen är över eller under 18 år.

Bedömningar av 18-årsgränsen kommer troligen att användas en hel del vid bedömning av unga asylsökandes ålder.

När det kommer till brottsmål finns det åldersgränser för vilket straff man kan få vid 15 och 21 år. Och det är 15-årsgränsen som är extra besvärlig att hantera om det finns en osäkerhet kring ålder.

– Det här med att avgöra huruvida en person är 14, 15 eller 16 år behöver vi jobba vidare med.