Svensk populärhistorias portalfigurer

6:37 min

Författarna Peter Englund och Herman Lindqvist delar utrymmet i en ny doktorsavhandling om populärhistoria som samhällsfenomen. Båda författarna har ju haft stora framgångar med sina böcker om svensk historia, men representerar två skilda trender inom den populärhistoriska genren. Bakom avhandlingen står Fredrik Holmqvist som i fredags disputerade vid Umeå universitet.

Ett skäl till att Peter Englund och Herman Lindqvist blev så framgångsrika var förstås deras berättarförmåga. Men ett annat skäl var tidsandan på det sena 80-talet och början av 90-talet, då dom båda författarna började komma ut med sina historiska böcker, säjer Fredrik Holmqvist.

Reportage av Olle Hägg.