#Skoldusch

Så ska fler elever vilja duscha

1:02 min

Jönköpings kommun gör en storsatsning för att fler elever ska vilja duscha i skolan.

Alla duschrum i Jönköpings kommun kommer att byggas om så att det finns skiljeväggar mellan duscharna. Det är ett arbete som redan har startats och som väntas pågå i några år framöver.

– Jag känner att vi är helt rätt i Jönköpings kommun när vi tittar över våra omklädningsrum så att vi kan göra vad vi kan för att fler elever ska duscha efter sina idrottslektioner, säger AnneMarie Grennag (M) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det har visat sig vara långt ifrån självklart för alla elever att duscha efter idrotten. Landets P4-kanaler har gjort en undersökning med fler än 3 000 högstadieelever där 60 procent av eleverna uppger att de inte alltid duschar i skolan.

Fler än var tredje elev i undersökningen uppger att de sällan eller till och med aldrig duschar efter idrotten. En av anledningarna är att det känns jobbigt att visa sig naken för andra elever och Jönköpings kommun hoppas nu kunna göra det bekvämare att duscha genom skiljeväggarna.

– Det gör ju att eleverna på ett helt annat sätt kan behålla sin integritet, säger Grennhag.

Hur ser du på att en tredjedel av högstadieeleverna nästan aldrig duschar efter idrotten?

– Det är inte bra. En orsak som jag har fått veta att det kan bero på är en rädsla för att bli smygfotograferad. Då är det extra viktigt att vi bygger om duschrummen för att underminera det.

Fotnot: Undersökningen har gjorts via en webbenkät gjord på 80 högstadieskolor runtom i landet. Undersökningen speglar hur eleverna på de 80 skolorna ser på frågan och och ger ingen generell bild hos högstadieelever i Sverige.