Höga sjuktal bland kommunanställda ska ned.

Umeå, Lycksele och Malå sjukast i Västerbotten. Det enligt en sammanställning som försäkringsbolaget Folksam har gjort med hjälp av kommunernas årsredovisningar för år 2004. Kommunerna vet detta och jobbar med olika friskvårdsprojekt.

Försäkringsbolaget Folksam har sammanställt sjuktalen i landets kommuner och rankat dem på en femgradig skala. Där fem betyder låg sjukfrånvaro och ett betyder hög frånvaro. Malå fick tillsammans med Umeå och Lycksele i länet en etta.

I Malå har man tagit det här på allvar. Under flera år har kommunen satsat pengar för att minska sjuktalen och de har också minskat under årens lopp. Nu har man dessutom startat olika friskvårdsprojekt och senare ska man analysera hur väl dom fallit ut och vad mer man kan göra. Även i Lycksele är olika friskvårdsåtgärder på gång.