Smugglare följer tullens schema

Smugglare planerar sin verksamhet efter tullpersonalens arbetsschema. Det framkommer i en rapport från Riksrevisionsverket.
När resandet in i landet är som störst är få tullare i tjänst. Statistik visar även att få beslag görs under semestertider. Men Eva Rydhammer, ställföreträdande chef för gränsskyddet menar att tullen redan har infört nya flexibla kontroller som i framtiden ska göra det svårare för smugglarna.