Bostadsrättsföreningar dåligt förberedda på renoveringar

2:19 min

De flesta bostadsrättföreningar sparar alldeles för lite eller inget alls för framtida reparationer och underhåll, visar en ny rapport från Swedbank. Det här ökar sannolikheten för kraftigt höjda månadsavgifter i många föreningar, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

– För den femtedelen som inte sparar någonting och behöver anpassa ett sparande motsvarande ett slitage behöver man höja avgifterna runt tusen kronor i månaden för en normalstor trea. Då pratar vi om en bostadsrätt på 75 kvadrat.

– Tittar vi på det genomsnittliga sparandet så pratar vi om att man behöver öka avgifterna runt 400 till 500 kronor i månaden.

Rapporten har gått igenom sparandet i drygt tusen bostadsföreningar. Totalt finns 25 000 föreningar i landet, men rapporten har tagit hänsyn till olika faktorer för att få en representativ bild av läget, säger Arturo Arques.

Slutsatsen är att få föreningar sätter av tillräckligt med pengar för att klara framtida kostnader för slitage, som till exempel renovering av tak, husfasader och stambyten.

Enligt rapporten behöver en förening i normala fall få in minst 150-200 kronor per kvadratmeter och år för att ha en buffert för de här kostnaderna. Men bara 15 procent av föreningarna sparar så mycket. Mer än hälften sparar mindre, medan nästan var femte förening inte sparar något alls.

Om en förening saknar sparkapital för en större renovering måste styrelsen antingen gå till banken eller kräva kapitaltillskott av medlemmarna.

En vanlig förklaring till det låga sparandet är avsaknaden av en teknisk underhållsplan eller slarv, men det kan också handla om att hålla uppe värdet på bostadsrätterna, enligt Arturo Arques.

– Det finns säkert många styrelser som medvetet väljer att inte anpassa årsavgifterna, i syfte att hålle nere månadsavgiften, säger han.

Vad skulle syftet vara med det?

– Det finns en stark koppling mellan försäljningspris och låga månadsavgifter. Genom att hålla nere månadsavgifterna på kort sikt kan man hålla uppe försäljningspriset.

Men då skulle styrelsen vara med på det – och personer i styrelsen vilja sälja då?

– Styrelsen själva, ja absolut, och det är inte helt ovanligt. Jag har 30 års erfarenhet av att sitta i styrelser och träffa många både i jobbet men också som styrelseordförande i min förening. Det där stöter man på med jämna mellanrum, det kan vilken ekonomisk förvaltare som helst intyga att det händer, säger Arturo Arques.