Just nu

Vindkraft

Vindkraft kräver nya kraftledningar

1:02 min

Vattenfall planerar en större utbyggnad av kraftledningar i stöttingfjällsområdet. Anledningen är de planerade vindkraftparkerna i Pauträsk och Norrbäck.

På bergen i närheten av Pauträsk och Norrbäck planeras flera vindkraftparker. Det kan bli miljardsatsningar med upp till 175 vindkraftverk. Tillstånden är inte klara och Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Västerbotten har sagt nej. Det har överklagats till Mark- och Miljödomstolen.

Trots att tillstånden inte är klara planerar Vattenfall redan nu för kraftledningarna mellan parkerna och stamnätet. Förutom flera mil nya kraftledningar krävs också en större ombyggand av transformatorstationen i Grundfors.