Digital klyfta i Sverige påverkar samhället

2:23 min

630 000 människor i Sverige använder inte internet. I takt med att information och samhällstjänster blir online, hamnar de som är offline i digitala klyftan. Ken Loach lyfter temat i "I, Daniel Blake" som visas på Stockholms filmfestival.

Sju procent av befolkningen tar inte del av det enorma informations- och nyhetsflöde som existerar på nätet. Det visar nya siffror från Internetstiftelsen i Sveriges rapport om svenskars internetvanor.

Kulturnytt träffar Kirsti Oinas som deltar i föreningen SeniorNets datorkunskapslektioner på Södermalm.

– Jag håller på och, eller jag håller inte på utan hjälpmedlet här spelar in till CD-skivan från videokameran, en VHS.

Hur pass van är du vid datorer?

– Inte så van.

I rapporten om svenskarnas internetvanor, SOI 2016, framgår att omkring 630 000 människor står utanför internet i Sverige.

630 000 människor tar alltså inte del av nyheter, information och sociala medier via internet. Men även många samhällstjänster har stegvis eller drastiskt flyttats över till att bli digitala. Att vara digitaliserad är inte längre frivilligt.

Därför finns det flera initiativ för att öka den digitala delaktigheten. Föreningen SeniorNet arbetar med att lära ut datorkunskap och internet till personer från 55 år och uppåt. Lars Bogren, ordförande i föreningens organisation på Södermalm i Stockholm, ser effekterna av utanförskapet från nätet.

– Det kommer hit personer som inte kan använda en mus eller en pekskärm. Det är en katastrof för individen. Man står utanför banker till exempel, man står utanför myndigheter. Det är en klyfta som är enorm.

Den digitala klyftan mellan de som är online och de som är offline är ett tema som behandlas i filmen "I, Daniel Blake", som just nu visas på Stockholms Filmfestival.

Där följer vi Daniel Blake, han är 59 år, bor i Newcastle i England och har nyligen sjukskrivits efter en hjärtinfarkt. Daniel har aldrig använt en dator, han säger att han är dyslektiker när det kommer till digital teknik. Ändå hänvisas han till internet för att kunna överklaga de negativa beslut från myndigheterna som han drabbas av. Byråkratin går hela varvet runt.

Filmens regissör Ken Loach menar att det utanförskap Daniel Blake hamnat i, blir än värre av att han också saknar kunskap om datorer och internet. Det visar på välfärdsstatens misslyckande, där personer blir utelåsta på grund av att de inte kan hantera en smartphone.

Myndigheterna säger helt enkelt: Kan du inte använda en dator så får du inte äta.