Växterna fick skjuts över havet efter istiden

1:42 min

Havsisen spelade en stor roll för att arktiska växter kunde ta sig tillbaka till sina tidigare utbredningsområden efter den senaste istiden.

Efter istiden kunde frön och andra växtdelar lifta med isen när den flöt med havsströmmarna. Den här idén har funnits ett tag, men nu har forskare i bland annat Norge också kunnat visa att det troligen gick till så.

– Havsisen står inte stilla, den rör sig. Fyra till sex år tar det att transporteras från ett område i arktis till ett annat, säger Inger Greve Alsos som är professor vid Tromsö museum och Norges arktiska universitet i Tromsö.

Genom att kombinera genetiska analyser av växter med historiska uppskattningar av förekomsten av havsis så kunde forskarna dra sina slutsatser. De tittade på ett trettiotal arter. Fjällsippa, kvanne och dvärgbjörk, bland annat.

Utifrån genetiska likheter och olikheter kunde de dra slutsatser om vilka vägar arterna spridit sig efter istiden. Till exempel från Ryssland till Svalbard. Eller från nordvästra Europa till Island.

Just längs de här spridningsvägarna stämde det också bra att det funnits havsis som kunnat transportera växterna, enligt analyserna.

– Det är faktiskt mycket tätare is och is under längre del av året längs de spridningsrutterna som vi har identifierat än längs alternativa rutter.

Inger Greve Alsos berättar också hur man även idag ser hur vårfloden i till exempel ryska älvar kan dra med sig hela träd med rötter och jord där det kan finnas frön.

– Älven rinner ut och möter havsisen. Det som finns ismältvattnet fryser in i havsisen och ett par år senare flyter det i land på kusten av Norge eller på Island eller på Grönland. Så det kan vara en väldigt effektiv spridningsmekanism. 

Referenser:

Inger Greve Alsos et al. Long-distance plant dispersal to North Atlantic islands: colonization routes and founder effect. AoB Plants 15 april 2015. DOI: 10.1093/aobplant/plv036

Inger Greve Alsos et al. The role of sea ice for vascular plant dispersal in the Arctic. Biology Letters 20 september 2016. DOI: 10.1098/rsbl.2016.0264