Just nu

#åldersbedömningar

Systemet med åldersbedömningar ses över

1:31 min

Åldersbedömningen av ensamkommande kritiseras från flera håll. Nu ser Justitieombudsmannen över hanteringen och Justitiedepartementet skriver i ett lagförslag att nuvarande regler inte fungerar.

Över 2 000 ungdomar i Sverige har fått sin ålder ändrad av Migrationsverket – många av dem utan att det har gjorts nån medicinsk undersökning eller finns några dokument som underlag.

Men många menar att det här systemet inte är rättssäkert och nu arbetas det med ny lag, som välkomnas av Migrationsverkets Magnus Bengtsson:

– Vi kommer förhoppningsvis få det lite bättre med de kommande medicinska åldersbedömningarna.

Besluten ska komma tidigare

Medicinska undersökningar och ett beslut så tidigt som möjligt i asylprocessen är några saker i nya lagen. Men den nya medicinska metoden är inte heller säker.

– Beroende på hur det ser ut kommer vi kunna uttala oss med olika grader av sannolikhet, säger Ann Lemne på Rättsmedicinalverket.

Osäkerheten i den nya metoden är något som Advokatsamfundet lyfter i sin kommentar till lagförslaget. Samfundet menar att de medicinska undersökningarna inte ensamma ska avgöra åldrar och att det vid tveksamma fall ska beslutas till den asylsökandes fördel så länge denne har ansträngt sig för att bevisa sin ålder.

Har gjort egen utredning

Men det är inte bara Justitiedepartementet som vill ha en ändring på hur åldersbedömningarna görs. JO startade nyligen en egen utredning om hur ensamkommande har hanterats.

– Man kan inte göra på det här sättet att man ändrar ålder bara genom att ändra i sina registreringssystem och säger att någon är vuxen plötsligt, säger JO:s byråchef Lina Forzelius.