Expert: Kan vara folkrättsbrott att Ryssland inte ratificerar ICC-avtalet

1:40 min

I dag kom beskedet att Vladimir Putin drar tillbaka Rysslands stöd för den Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Något som kan betecknas som ett folkrättsbrott, menar Ove Bring, professor i internationell rätt.

– Även om Ryssland inte har ratificerat avtalet blev landet redan genom sin signatur förpliktigad att respektera avtalets grundläggande syfte. Och det gör de inte nu. De är förbaskade på att domstolen undersöker vad som hände i Georgien 2008, och de menar att domstolen inte är oberoende, säger Ove Bring, professor i internationell rätt.

Ryssland är dock inte det enda landet att ifrågasätta Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Den senaste tiden har också flera afrikanska länder meddelat att de tänker lämna domstolen. Framför allt Sydafrika, Gambia, Burundi och Kenya.

En återkommande kritik från de här afrikanska länderna har varit att domstolen enbart fokuserat på brott från deras kontinent. Till skillnad från Ryssland har dessa länder ratificerat det så kallade Romfördraget, som ligger till grund för Internationella brottmålsdomstolen.

Domstolen som ligger i Haag fungerar som en sista utväg för att pröva världens värsta krigsbrott. Flera viktiga länder är inte med, däribland USA, Kina, Ryssland och Indien.

USA drog tillbaks sin avsikt att ratificera avtalet redan under George W Bush, och i dag meddelade även ryska utrikesdepartementet att man drar tillbaks sin underskrift. En underskrift som annars på sikt skulle leda till en juridiskt bindande ratificiering av avtalet.

Beslutet motiveras med att domstolen misslyckats med att leva upp till förväntningarna från det internationella samfundet, och ska ha fattats av president Vladimir Putin.

– Det kan betecknas som ett folkrättsbrott därför att de blir redan genom sin signatur förpliktade att respektera avtalets grundläggande syfte, säger Ove Bring.