Regler för att hindra smittorisk var diskriminerande

1:21 min

En muslimsk tandläkarstudent som inte ville visa sina underarmar har tilldömts 5 000 kronor i skadestånd av Stockholms tingsrätt.

Tandläkarstudenten är troende muslim och ville inte visa sina underarmar för patienterna under utbildningen.

Karolinska institutet hävdade att det är viktigt att händer och underarmar ofta desinficeras och att det krävs tydliga rutiner som alla utan undantag följer. Det för att garantera vårdsäkerheten för patienter studenter och personal, annars ökar risken för spridning av smittsamma sjukdomar.

Studenten ville istället sätta på sig ett slags lösa ärmar som skydd som används en gång och sedan slängs bort, för att slippa risken för smitta.

Enligt Karolinska institutet försvårar lösärmarna desinficeringen och kan smitta ner, kontaminera, arbetskläderna.

Men Diskrimineringsombudsmannen hävdade att lösärmar fungerar bra och att de används på en annan tandläkarmottagning i landet och i Storbritannien, utan problem.

Stockholms tingsrätt gick på DO:s linje, att reglerna om bara underarmar är diskrimerande för gruppen muslimska kvinnor och att Karolinska institutet inte visat att det är nödvändigt för tandläkarstudenterna att ha bara underarmar.

Rätten dömde ut 5 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Domen kan överklagas.