Sparkade polska journalister kan få rätt i europeisk domstol

3:10 min

Omkring 200 journalister har fått lämna polsk public service sen landets regering tog kontroll över de statliga medierna. Nu uppmanas de att dra landet inför domstol för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Det var fredag morgon den 11 mars i år som Izabela Leśkiewicz, nyhetsredaktör på den statliga tv-kanalen TVP Info, kom till jobbet som vanligt. Väl framme, blev hon hemskickad igen. Helgens nyhetssändningar var redan planerade av den nya högsta chefen för TV-bolaget. Han som var utsedd av regeringen.

– Vi fick veta att allt skulle bestämmas av högste chefen och att det inte fanns något mer för oss att göra. En stor demonstration mot regeringen pågick, men vi skulle inte rapportera om den utan istället direktsända en biskopskonferens, berättar Izabela Leśkiewicz.

När Izabela och hennes två kollegor på redaktionen protesterade mot den nya beslutsgången, blev de tillsagda att ta ledigt och tänka över sitt handlande. När de kom tillbaka till jobbet efter tre dagar, fick de sparken med omedelbar verkan, inför fyrtio kollegor samlade på ett stormöte.

Deras chef uppmanade samtidigt andra medarbetare som sympatiserade med Izabela och de två andra redaktörerna att också resa sig och lämna byggnaden för gott. När tre ytterligare journalister reste sig upp, blev de också avskedade.

– Vi fick alla sparken där och då. Man sa att vi hade äventyrat kanalens sändningar genom att lämna våra poster. Men vi hade ju blivit tillsagda att gå eftersom vi protesterade mot cheferna, säger Izabela Leśkiewicz.

Sedan partiet PiS eller Lag och Rättvisa kom till makten efter sin stora valseger i fjol och ändrade lagen om statliga medier har runt tvåhundra journalister lämnat tv-rutan, radiostudion eller kontrollrummet och ersatts av andra, mer vänligt inställda till det nya regeringspartiet och i vissa fall också mer villiga att tänja på sanningen.

Den motsvarighet till den svenska granskningsnämnden för radio och tv, som ännu finns i Polen, har den senaste tiden klandrat polsk statlig tv för flera fall av censur eller ren lögn.

De journalister som hittills lämnat public service har antingen omplacerats till andra uppgifter, självmant sagt upp sig, eller, som Izabela och hennes kollegor, fått sparken när de inte velat bli politiskt styrda i sitt journalistiska arbete.

Men flera av dem kan ha goda chanser att få sina fall prövade i europeiska domstolar, som brott mot yttrandefriheten och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det säger juridikprofessorn Hannes Tretter, som just har granskat den omstridda medielagen i Polen på uppdrag av den europeiska public service-organisationen EBU.

– Men har tydligt brutit mot artikel tio gällande yttrandefriheten i Europakonventionen och även mot EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, säger han.

Inte i något annat EU-land tillåts politiker detaljstyra beslutsgången i radio- och tv-bolagen så som i Polen just nu. Dessutom råder ett oklart rättsläge i landet då författningsdomstolen som prövar ny lagstiftning är handlingsförlamad på grund av den pågående politiska konflikten.

Därför är det sannolikt att både EU-domstolen i Luxemburg och Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg skulle vara villiga att pröva de anmälningar de får in.

– Jag skulle råda de polska journalister som anser att deras yttrandefrihet kränkts, och även medborgare som anser att deras rätt till relevant och opartisk information inskränkts, att gå direkt till de europeiska domstolarna, säger professor Hannes Tretter.