SKÖVDE

Slutgiltigt ja för brytning i Billingen

Cementa vinner gehör i mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen lämnar tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt
verksamhet vid kalkstenstäkten på fastigheten Våmb 30:10 i Skövde kommun,
innefattande uttag av högst 1,5 miljoner ton kalksten per år, inom befintligt
verksamhetsområde samt ett utökat brytområde.

Mark- och miljööverdomstolen menar också att man kan dra igång direkt utan att vänta på att  domen vunnit laga kraft.

Bakgrunden till den här juridiska processen är att Cementas brytningstillstånd av kalksten löper ut 2017, och redan för fyra år sedan sökte företaget om nytt – utökat – brytningstillstånd i Billingen.

Våren 2014 sa mark- och miljödomstolen i Vänersborg nej till Cementas tillstånd. Men på grund av tekniska orsaker fick sedan rättegången göras om – och då blev istället utgången tvärtom att Cementa fick ja till fortsatt brytning.

Den domen överklagades till mark- och miljööverdomstolen som genomfört en tredje huvudförhandling i Skövde under hösten 2016. Det är alltså den domen som meddelades i dag.

En sådan här dom kan överklagas till Högsta domstolen, men sannolikheten att ett prövningstillstånd skulle beviljas bedöms som liten.