Tusentals ensamkommande försvunna

1:36 min

1 829 ensamkommande flyktingbarn, som kommit till Sverige 2013 eller senare, har försvunnit. Det visar en stor kartläggning som presenterades i Malmö i dag.

För att myndigheterna ska bli bättre på att förebygga att ensamkommande unga asylsökande försvinner har länsstyrelserna gjort en kartläggning på regeringens uppdrag. Den visar att 1 829 unga har försvunnit sedan 2013. Ingen vet var de finns.

Kartläggningen visar läget den 1 maj 2016 och läget har säkerligen ändrats sedan dess. Många barn och unga går under jorden eftersom de är rädda att tvingas lämna landet

Amir Hashemi-Ni på Länsstyrelsen i Stockholm berättar att en del av de försvunna blir offer för människohandel.

Rapporten bygger på fakta från hela landet och har sammanställts av länsstyrelsen i Stockholms län.

Flest nyanlända barn och unga har försvunnit i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Men i relation till det totala antalet ensamkomkmande barn och unga som hänvisas till kommunen var kommuner i Norrlandslänen klart överrepresenterade. De flesta försvunna unga kom från Afghanistan och Marocko.

Det finns farhågor att den nya begränsningslagen kommer att innebär att fler unga avviker.