Här odlas mänskligt blod i tobak

1:54 min

Nu försöker svenska forskare göra konstgjort blod av genmodifierade växter. Tanken är att använda det i situationer när personer snabbt förlorar mycket blod.

När personer förlorar mycket blod måste sjukvården snabbt kunna hålla uppe syrenivån i kroppen. Om någon förlorar mycket blod är risken annars att hjärnan utsätts för syrebrist vilket är livsfarligt. I sådana situationer skulle konstgjort blod kunna användas.

Forskare har länge försökt framställa ett blodersättningsmedel som skulle kunna rädda patienter på olyckplatsen, även om det inte finns tillgång till färskt blod från en donator.

– Förmodligen är vi de enda som försöker uttrycka mänskligt blod i växter, säger hon, säger Li-Hua Zhu som är professor i växtförädling på Lantbruksuniversitetet SLU i Alnarp.

Hon visar Biotronen, det speciella rum på lantbruksuniversitetet i Alnarp där alla de växter förvaras som räknas som genmodifierade organismer, GMO. 

– Här ser du de tobaksplantor vi använder för att producera mänskligt hemoglobin.

Genom att spruta in gener för mänskligt hemoglobin in i bladet på tobaksplantan får man ett tillfälligt proteinuttryck. När plantan växer producerar den mänskligt hemoglobin. Sedan kan forskarna extrahera hemoglobinet som precis ser ut som det i våra egna röda blodkroppar.

Tobaksplantor kan odlas på platser där det kanske inte finns tillgång till färskt blod till transfusion. Därför skulle blodersättningsmedel från odlade växter kunna vara tillgängligt i fattiga länder som annars har dålig tillgång på blod.

Men det är en lång bit kvar. Ännu vet forskarna inte om det går att göra blodersättning av hemoglobinet från tobaken.

– Men vi måste göra celltest och göra tester på möss för att bekräfta att de verkligen har samma funktion som mänskligt blod, det vill säga att kunna transportera syre, säger Li-Hua Zhu.