Frösunda hotas med vite av kommunen

0:56 min

Halmstads kommun kräver vite av vårdföretaget Frösunda för att att företagets löfte om ökad insatser på individnivå och fritidsaktiviteter inte uppfyllts.

Frösundas löfte var ett avgörande skäl till att Frösunda 2014 fick ansvaret för driften av 20 gruppbostäder i Halmstads kommun.

– Frösunda var duktig på att skriva en bra upphandling, där man utlovade tre individuella fritidsaktiviteter för varje boende – och det var delvis därför Frösunda vann den upphandlingen, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i socialnämnden i Halmstad.

Då vill jag kunna förvänta mig att man är lika duktig på att bedriva verksamhet som man är på att skriva upphandlingar.

Socialnämnden säger att Frösunda i och för sig har haft stora organisatoriska och verksamhetsmässiga problem, och att man från socialförvaltningens sida har visat stor förståelse för att verksamheten haft framförallt ledningsproblem.

Hur stort vitet är framgår inte av beslutet i Halmstads kommuns socialnämnd.

Nyligen slutade flera anställda vid ett LSS-boende i Falkenberg som drivs av Frösunda, eftersom man ansåg att de anställdas villkor försämrats av företaget.