#skummetihamre

Räddningstjänsten ansvarig efter vattenförorening

Länsstyrelsen slår fast att Norrhälsinge räddningstjänst måste vidta åtgärder efter att brandskum förorenat vattnet i flera privata brunnar i byn Hamre i Hudiksvall.

Det var en villabrand i januari 2015 som orsakade föroreningarna. 

Länsstyrelsen skickar tillbaka ärendet till kommunen, som ska ta beslut om vilka åtgärder räddningstjänsten måste vidta för att se till att vattnet blir drickbart igen.

Trots att snart två år har gått hämtar en del boende i byn fortfarande sitt dricksvatten i dunkar eftersom halterna av skadliga ämnen i några av brunnarna fortfarande är höga.

Vid tillfället för branden fanns inte lika mycket kunskap som det gör i dag om hur skadliga ämnena som släpptes ut är. Det gör att räddningstjänstens ansvar ska jämkas till hälften, beslutar Länsstyrelsen.

Frågan om ansvaret för sanering och undersökningar efter utsläppet har tidigare behandlats av flera instanser. 

Mark- och miljööverdomstolen har tidigare slagit fast att markägaren i huset som brann inte kan vara ansvarig. 

Så sent som i mars tog kommunstyrelsen i Hudiksvall beslut om att inte heller räddningstjänsten kunde ses som ansvariga. Men det beslutet stämmer inte överens med den tidigare domen i mark- och miljööverdomstolen och måste ändras, säger nu Länsstyrelsen. 

Beslutet om ansvarsfrågan i Hamreärendet kan bli viktigt för hur räddningstjänsten agerar vid räddningsinsatser framöver i hela landet. Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.