Försvaret återanvänder gammalt robotsystem – testas runt Gotland

1:20 min

Försvarsmakten återinför nu ett robotsystem som fanns på 1990-talet och som lades ner när kustartilleriet försvann.

Roboten RBS15 som transporteras på lastfordon har en räckvidd på tio mil och testas nu i en stor försvarsövning Swenex på östkusten och runt Gotland.

– Det här handlar om att återinföra ett system som bidrar till ökad förmåga att verka från land mot sjömål. Det här är ett system som tidigare har funnits i svensk försvarsmakt, alltså markbaserad tung kustrobot som kan skjuta minst hundra kilometer, säger försvarsminister Peter Hultqvist till Ekot.

Vad var det som gjorde att det här har legat i malpåse och inte har varit i bruk?

– Det här var ett tidigare beslut som fattats sedan långt tillbaka om att avveckla det här systemet. Nu har vi funnit en väg att reaktivera delar av det. Och det är något som jag anser som någonting oerhört positivt, för vad vi behöver göra i dagsläget är att på olika sätt bidra till att öka den militära förmågan, säger Peter Hultqvist.

Finns det någon yttre händelse, något hot mot Sverige som gör att det här nu införs?

– Nej, det finns ingen enskild händelse som det här handlar om, utan det här handlar om en allmän vilja att i en tid av försämrat säkerhetsläge bidra till att öka den militära förmågan. Och även om detta inte fanns med direkt i försvarsbeslutet som riksdagen fattat, så anser jag ändå att det ligger i linje med andan i försvarsbeslutet.

Hör hela intervjun med försvarsminister Peter Hultqvist i ljudlänken.