Konst och normkritik på Historiska

3:14 min

I utställningen "History Unfolds" har Historiska museet i Stockholm bjudit in konstnärer för att göra nya verk om historien med utgångspunkt i samlingarna. Det är inte första gången Historiska visar samtidskonst, och ibland har det slagit gnistor om mötet. Den nya utställningen anträder också minerad terräng, denna gång den aktuella debatten om normkritik och historiesyn på våra museer.

Två röster läser samma ord på två språk, svenska och turkiska. Orden uttalas ungefär likadant och betyder samma sak.

Det här är ett verk av Meriç Algün Ringborg från 2011, som här på Historiska installerats inuti en rekonstruktion av en liten medeltidskyrka från Västergötland.

På golvet står en lastpall med små ordlistor över alla de ord språken har gemensamt. Ljudet kommer från det heligaste, altaret.

Som en bön. Eller en predikan.

Från den ståtliga Barockhallen intill spiller andra röster in, från den sydafrikanske konstnären James Webbs ljudinstallation med inspelade böner från alla de trosriktningar som utövas i Stockholm idag.

En vacker mässa för mångfalden. Eller en gräslig kakofoni, allt efter smak.

Vad man helst ska tycka är inte så svårt att gissa sig till, för den som sett hela den här utställningen.

Den är utspridd över hela museet, men har ett centrum. En slags hjärna. "En reflektion" heter den och har tagits fram av museets egna intendenter. Ett mörkt rum med föremål från samlingarna och en del inlånat, och texter som riktar uppmärksamheten mot hur historien brukats och missbrukats, historiskt.

Reflektionerna kretsar kring rasismens inflytande på historiebruk och -vetenskap, hur kolonialismen smusslats undan och hur heteronormen format rekonstruktioner av hur forntidens människor såg och levde.

Ett fotografi från en förhistorisk grav i Västerbjärs, där två manliga skelett hittats tillsammans med ett spädbarns, åtföljs av en fundering om detta kan ha varit en queer familjebildning?

Få saker är så politiska som berättelsen om vårt förflutna; här visar museet hur det gärna vill skapa nya berättelser i samklang med vår tids värderingar. Åtminstone vissa av dem.

Den risk ett museum alltid tar när det sätter ned foten i en oavklarad värderingsstrid är att det uppfattas som auktoritärt: en statlig myndighet som vill tala om för oss hur vi ska tänka.

Då är det bra med konstnärer, som kommer utifrån och bara representerar sig själva och sin fria subjektivitet. Men i "History Unfolds" går den poängen förlorad, då konsten går i så jämn takt med museets egna idéer.

Det berömda "Pireuslejonet", en tre meter hög best som vaktar entén till museet har klätts in i en färgglad, virkad kroppsstrumpa. Konstnären Elisabeth Bucht kallar den en "identitetskokong" ur vilken hon hoppas att lejonet ska återfödas efter utställningen som en symbol för värme och medmänsklighet istället för makt och maskulinitet.

Det återstår att se. Men fram till dess hålls de märkliga runristningar som lejonet bär på sin hud dolda. En historisk gåta, gömd bakom en förhoppning.