MAS behöver inte reningsverk

Universitetssjukhuset MAS i Malmö har undersökt hur stor skuld sjukhuset har till att det hamnar så mycket medicinrester i avloppsvattnet.

Det visade sig att sjukhuset släpper ut rester av cytostatika, ett läkemedel mot cancer. I övrigt var det bara några procent av läkemedelsresterna som kom från MAS. Sjukhusets miljösamordnare Daniel Eriksson drar slutsatsen att MAS inte behöver bygga ett eget reningsverk.