Arbetsförmedlingen får i uppdrag att skapa hundratals beredskapsjobb

1:43 min

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att skapa 500 enkla, så kallade statliga beredskapsjobb, som ska gå till nyanlända och långtidsarbetslösa.

Till att börja med handlar det om 500 jobb som är enkla och som ger lön och arbetslivserfarenhet, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Jobben ska inte konkurrera med ordinarie jobb och ska finnas på så gott som alla statliga myndigheter, säger hon.

– Jag tror det kommer att handla om alla statliga myndigheter, och det här är principiellt viktigt för regeringen att staten också tar sitt ansvar för att göra det möjligt för människor med kort utbildning som står långt från arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden och börja tjäna pengar och utföra ett arbete.

Arbetsförmedlingen har formellt fått i uppdrag av regeringen att under nästa år ta fram 500 statliga beredskapsjobb på myndigheterna.

Fram till 2020 är målet att ta fram tio gånger fler, 5 000 nya beredskapsjobb, som ska gå till nyanlända och långtidsarbetslösa.

Redan första maj lovade statsminister Stefan Löfven att beredskapsjobben skulle skapas.

De ska vara enkla och vara jobb som inte annars utförs av myndigheterna. Till exempel enklare administration, som att scanna dokument för digitalisering, eller att märka ut vandringsleder.

– Det kan handla om rent fysiskt jobb som att röja ute i natur och skog. Det kan vara väldigt olika arbetsuppgifter för myndigheterna har ju väldigt olika karaktär, säger Ylva Johansson.

Många nyanlända personer i Sverige står utanför arbetsmarknaden, hur långt räcker då 5 000 beredskapsjobb?

– Det räcker ganska långt. Det är en rimlig andel för staten att ta i det här läget. Men det är viktigt att se att vi har också en grupp med mycket kort utbildning och kanske ingen eller väldigt liten yrkeserfarenhet, säger Ylva Johansson.

– Den gruppen har svårt att konkurrera om jobben på den svenska arbetsmarknaden i dag och där behöver man göra riktade insatser, och det är det de här moderna beredskapsjobben är, säger hon.