Migrationsverket: Situationen i Irak har förvärrats

2:28 min

I ett nytt rättsligt ställningstagande slår myndigheten fast att situationen förvärrats i Irak och det kan få konsekvenser för de irakier som väntar på besked om uppehållstillstånd i Sverige.

– Vi bedömer att situationen i Irak har förändrats. Situationen vad gäller mänskliga rättigheter har försämrats och vi ser en större riskbild i Irak i dag än vad vi gjorde för två år sedan, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Under förra året och hittills i år har över 22 000 irakier sökt asyl i Sverige. Många av dem kan nu komma att beröras av Migrationsverkets nya bedömning eftersom det kan påverka deras rätt till skydd i Sverige.

Migrationsverket skriver i ett rättsligt ställningstagande att det i dag råder inre väpnad konflikt i sex provinser i Irak, däribland Bagdad.

Det är fler provinser än i Migrationsverkets tidigare bedömning som gjordes 2014.

I provinsen Nineveh anser Migrationsverket att att våldet är så urskiljningslöst att alla som kommer från provinsen är skyddsbehövande. Även i vissa delar av provinserna Kirkuk och Anbar är läget så svårt, enligt Migrationsverket.

I övriga provinser gäller fortfarande individuell prövning men de ska göras med stor försiktighet, säger Fredrik Beijer.

– Det vi säger till våra medarbetare med det här är att man ska vara extra försiktig. Man ska följa land informationen hela tiden för det händer så mycket i Irak och det händer snabbt och riskerna har blivit större för dem som ska återvända.

I de södra provinserna är det mindre konflikter men trots det råder det enligt Migrationsverket svåra motsättningar. Endast i kurdiska Irak är läget stabilt.

Migrationsverket anser också att allt färre kan hänvisas till så kallat internt flyktalternativ och återvända till en annan del av landet. Dock kan vissa individer återvända till de södra provinserna Bagdad eller kurdiska Irak enligt myndigheten.

Om fler irakier kommer att få uppehållstillstånd på grund av det nya rättsliga ställningstagandet går enligt Fredrik Beijer inte att svara på, men beslutet kan komma att innebära att en del av dem som fått avslag kan få en ny prövning.

– Om vi ser att den bedömning vi gjort, till exempel gentemot en viss provins, inte stämmer med det vi säger nu så omprövar vi ärendet, säger han.

Så man kan begära omprövning med hänvisning till ert nya rättsliga ställningstagande?

– Det kan man alltid göra, ja, säger Fredrik Beijer på Migrationsverket.