Torghandlarna missnöjda med Stadskampen

När stadskampen kommer till Gävle är stadens torghandlare tvungna att flytta sin verksamhet under fyra dagar.

När det blev klart att Gävle skulle vara med i stadskampen blev torghandlarna i Gävle erbjudna att flytta sin verksamhet till rådhustorget, eller få ekonomiskt kompensation för förlorad inkomst av TV4. De flesta torghandlarna valde ekonomiskt kompensation, trots att den inte täcker fyra dagars försäljning. Anledningen till det är enligt Bosse Frid det fina vädret.