Många aborter missas i ny statistik

1:39 min

En stor del av de aborter som utförs kommer inte med i statistiken, eftersom de inte utförs av en läkare.

Nyligen meddelade regeringen att aborter ska finnas med i Socialstyrelsens patientregister, detta för att göra vården säkrare och bättre.

Men när aborter gjorda efter besök hos en barnmorska inte räknas in blir det målet svårt att nå, anser Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), där gynekologen Helena Kopp Kallner, gynekolog är styrelsemedlem.

– Det är en ganska meningslös åtgärd egentligen, att bara registrera aborter som utförs av läkare, eftersom många aborter nu i Sverige handhas av barnmorskor.

Nyligen blev det klart att även aborter ska registreras i Socialstyrelsens patientregister, för att vården ska kunna utvärderas och bli bättre.

Men eftersom det bara är vård som utförs av läkare som registreras i registret faller en stor del av aborterna bort, eftersom många sker tidigt i graviditeten och i allt större utsträckning efter besök hos en barnmorska.

Folkhälsominister Gabriel Wikström tycker att ändå att förändringen är ett steg i rätt riktning.

– Jag tycker att det är ett viktigt steg att vi nu har börjat registrera uppgifter om abort i patientregistret. Det har ju tidigare varit förbjudet att göra och det här är ett stort steg framåt för att kunna få en säkrare abortvård.

Men vad tänker du om att den största delen av aborterna sannolikt inte kommer med?

– Det är beklagligt, men samtidigt ska vi komma ihåg att om vi förändrar patientregistret så att även de aborterna registreras, så behöver man göra en mycket större förändring som rör all vård.

Och det är en just en sådan förändring av patientregistret som Helena Kopp Kallner efterlyser.

– Som samhället ser ut i dag så är det oerhört mycket vård som bedrivs av andra personalkategorier än läkare. Och det här tyder väl på att patientregistret inte riktigt har hängt med i svängarna.

Men en sådan omgörning är inget som regeringen diskuterar i nuläget, säger Gabriel Wikström.

– Vi vill också undvika att lägga på vårdpersonal ytterligare administrativa uppgifter. Det spenderas i dag redan mycket tid på administration och det är tid som går från den viktiga patientkontakten.