CV-området kräver sanering före bostadsbygge

1:30 min

CV-området i Örebro ska bebyggas med bostäder och arbetsplatser. Men först måste marken saneras efter många års verkstadsverksamhet.

1902 invigdes Centralverkstäderna i Örebro. Denna centralpunkt för SJ:s verkstadsbehov växte och hade som mest över 1600 anställda. Hanteringen av olika miljöfarliga ämnen som olja och kreosot har satt sina spår och när nu området ska bli bostäder krävs det sanering.

– Vi är medvetna om risken med tanke på användningen, säger Jennie Kastengren, som är regionchef på Jernhusen:

Via en konsult har Jernhusen lämnat en provtagningsplan till kommunens miljöförvaltning. Undersökningen av marken har påbörjats och till årsskiftet kommer de första resultaten.

Därefter bestämmer man vilken sanering som behöver göras. Jennie Kastengren tror inte det kommer att påverka tidplanen för området.

– Nej, inte vad jag bedömer.

Det var för några veckor sedan som Jernhusen presenterade sina planer för CV-området. På Örebro kommun har man börjat med planarbetet, som lär ta några år.

– En spännande ny stadsdel som vi nu ska börja jobba med. Det centrala läget gör området unikt, säger planarkitekten Hanna Bäckgren om det arbetet.