Skonsam metod för att undersöka havets jätte

1:12 min

Marina djur släpper ständigt ifrån sig små bitar dna i vattnet. Det här har forskare vid Köpenhamns universitet använt sig av för att undersöka hur det står till med den gigantiska valhajen.

Valhajen är klassad som en sårbar art, men genom att analysera 30 liter vattenprover från ett område utanför Qatar där valhajar ofta samlas för att hitta föda har forskarna fått en bättre bild av den genetiska variationen hos denna jätte. 

Studierna visar bland annat att valhajar som lever i det här området skiljer sig genetiskt från valhajar i Atlanten.

Per Sundberg, som forskar om just den här typen av så kallad miljö-dna vid Göteborgs universitet, menar att det här är en metod som kan avslöja mycket om hotade fiskar och andra marina djur framöver.

– Man tar ju inte död på några individer, så det är ett väldigt skonsamt sätt att studera den genetiska variationen hos en art, säger Per Sundberg.

Källa: P. Thomsen et al. Population characteristics of a large whale shark aggregation inferred from seawater environmental DNA. Nature. November 2016. DOI 10.1038/s41559-016-0004