Sociala mediers roll diskuteras under Internetdagarna

2:11 min

Just nu pågår Internetdagarna i Stockholm. I år är sociala medier och deras relation till traditionella medier ett framstående ämne. Men meningarna om de sociala mediejättarnas ansvar och roll i mediesamhället går isär.

Sociala medier är en av de hetaste punkterna i det välfyllda programmet under Internetdagarna i Stockholm. Ett arrangemang av Internetstiftelsen i Sverige där just internets utveckling diskuteras och debatteras.

Och för att medborgarna bättre ska förstå hur sociala medier påverkar samhället måste journalister bli både kunnigare och bättre på att berätta om hur tekniken fungerar. Det menar Britt Stakston, mediestrateg och vd för journalistprojektet Blank Spot Project, som är en av talarna på Internetdagarna.

– Det är ju hög tid att varenda journalist ser till att utbilda sig för att ha tillräckligt tekniskt kunnande för att jobba med den grannlaga uppgiften att hela tiden säkerställa att medborgares rättigheter säkerställs i denna enorma datainsamling, säger hon.

Uppgifter om exempelvis falska nyheter på Facebook och Googles utgivning av annonspengar till falska nyhetssajter har höjt röster för bättre insyn i teknikjättarnas programmerade algoritmer.

Mot detta ställer sig forskaren och föreläsaren inom digitalisering, kommunikation och digitala medier, Ashkan Fardost. Han menar istället att användarna själva borde ta ansvar för att själva ta till sig objektiv och heltäckande nyhetsförmedling.

– Varför tycker vi att vi har rätt att säga till Facebook hur de ska göra det de gör när de inte skapar innehållet? Det handlar mer om att vi är lata och tänker att det såklart är en algoritm som ska se till så att den media jag får i mig ska vara ovinklad och bred och ge mig alla synvinklar. Det är väl mitt ansvar att se till att jag går till så många olika ställen jag kan för att få en ovinklad bild av verkligheten?

Under paneldiskussioner och föreläsningar påpekar flera förståsigpåare att de krisande traditionella medierna sitter i knät på sociala mediejättarna. En dyster bild av medieklimatet för traditionella medier under nådens år 2016 serveras.

Brit Stakston, mediestrateg och föreläsare, tror trots detta att sociala mediers ökning är positivt för traditionella medier. Nu om någonsin behövs journalistik som kan granska det enorma informationsflöde som forsar i sociala medier.

– Jag ser att för journalistiken finns en otroligt ljusnande framtid. Ju mer information som produceras i ett informationssamhälle, desto mer behövs medier. Ju svårare det är att särskilja vem som är avsändaren av ett innehåll, desto mer behövs medier som tar sig tid och förklarar det och gå till botten med vem som är avsändaren av materialet som just nu parallellt snurrar på nätet och engagerar människor, säger hon.